Smart City Expo Poland2019-08-20T08:19:21+00:00

Miasta Przyszłości

Inteligentne miasta to nie tylko technologia nałożona na siatkę usług publicznych takich jak dostawy energii elektrycznej, transport miejski czy kontrola odpadów i ścieków. Smart cities to przede wszystkim ambicja stworzenia przestrzeni, w której dzięki technologii mieszkańcom żyje się lepiej i bezpieczniej.

Myśląc o inteligentnych miastach łatwo popaść w pułapkę myślenia, że ‘smart’ dotyczy wyłącznie infrastruktury. A przecież smart city to nie tylko inteligentne budynki, produkcja i handel, lecz także bezpieczny, zorientowany na mieszkańców i ich potrzeby habitat, łatwo dostępne usługi i opieka medyczna. Smart cities to także przestrzeń wokół mieszkańców – zasoby naturalne, o których coraz częściej i więcej mówi się w kontekście zrównoważonego zarządzania.

Inteligentne miasta to również transport, nowe modele ruchu drogowego, zmniejszenie emocji CO2 oraz poprawa bezpieczeństwa.

miasta przyszłości - smart city expo poland

Ebook “Smart City – miasta i ludzie”

 • Jak duży odsetek badanych ufa technologii stojącej za autonomicznymi pojazdami?
 • Jakiej wysokości budżet prognozuje się na światowe wydatki związane z rozwojem smart cities w 2022 roku?
 • W jakim tempie rośnie światowa konsumpcja energii elektrycznej?
 • Który z sektorów ma największy wpływ na globalną realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju?
 • Który z czynników definiuje się jako kluczowy w rozwoju zrównoważonych usług medycznych?
 • Jaki procent inwestorów określa, że raportowanie pozafinansowe ma wpływ na ich decyzje biznesowe?

Smart Cities

HABITAT
usługi + zdrowie

ZASOBY
woda + zieleń + powietrze

TRANSPORT
nowe modele ruchu w mieście

INFRASTRUKTURA
budynki + produkcja

smart transport Makers of Tomorrow

Nasze doświadczenie

Cybercom jest firmą zajmującą się doradztwem technologicznym. Pomagamy naszym klientom w zwiększaniu ich konkurencyjności poprzez wykorzystanie szans, jakie stwarza świat połączonych cyfrowo urządzeń, ludzi i organizacji. Łączymy technologiczną ekspertyzę i głębokie rozumienie potrzeb biznesu. Dzięki temu dostarczamy innowacyjne i bezpieczne cyfrowo rozwiązania, wspierające postulaty zrównoważonego rozwoju.

Inspiracje

Jeśli chcesz porozmawiać o szczegółach, skontaktuj się z nami:

Michał Grabarz

 • +48 721 474 746
 • Michal.Grabarz@cybercom.com

Cybercom Poland

 • ul. Hrubieszowska 2,
  02-304 Warszawa
 • +48 22 355 21 70
 • contact.poland@cybercom.com
Go to Top