Jak zarządzac zespołem patchworkowym

Był 1718 rok, kiedy jeden z pierwszych patchworków znalazł się na angielskim dworze króla Jerzego I Hanowerskiego. Zachwycony dziełem król postanowił wybrać się do warsztatu jego autora i poznać sekret tworzenia idealnych kompozycji. Gdy w otoczeniu świty przybył do skromnego zakładu rzemieślnika, zastał mistrza w skupieniu pochylającego się nad stertą materiałowych ścinków. Zdumiony skromnością warsztatu, za pośrednictwem tłumaczy spytał: 

– Mistrzu, jaki jest przepis na idealny patchwork? 

Zdziwiony obecnością pośredników rzemieślnik podniósł wzrok na swojego władcę i odpowiedział… jaszcze do tego wrócimy! Jak wycieczka Jerzego I ma się do zarządzania zespołami w branży IT? Pozwólcie, że Wam opowiem. 

 

 • Tak jak praca między podejściem Agile i oldschoolowym waterfall, umiejętność zarządzania zespołami patchworkowymi jest kluczowa w dzisiejszym biznesie IT.

 • Poruszanie się po patchworkowych strukturach stwarza wyjątkową okazję, aby skierować biznes w stronę perspektywy net positive. Analiza modelu Dilts pozwala dokładnie ocenić każde partnerstwo, jednocześnie pracując nad realizacją 17. celu zrównoważonego rozwoju.

 • Aby stworzyć odnoszący sukcesy zespół patchworkowy, należy spełnić kilka wymagań. Jest wiele narzędzi, które pomagają osiągnąć cel, ale najważniejszym z nich jest elastyczny sposób myślenia.

Co to jest ten patchwork?

Mozaika wykonana z kolorowych skrawków – w przełożeniu na język branżowy  oznacza w zasadzie, że każdy zespół składa się z przedstawicieli wszystkich stron umowy. W sumie tworzą samowystarczalny zespół specjalistów zdolnych do realizacji projektu.

… a czym nie jest patchwork? 

Patchworkiem nie jest zespół, w którym mamy do czynienia z sytuacją idealną, gdy po stronie klienta jako partnera mamy omnipotentnego Product Ownera, odpowiedzialnego za całość współpracy w każdym aspekcie.  

Patchworki w praktyce

Zaczerpniętym z praktyki przykładem działającego patchworku jest pracujący dla klienta z branży telekomunikacyjnej wielonardowościowy team, w skład którego ze strony Cybercom wchodzi 120 osób.  

Celem wszystkich pracowników patchworkowego zespołu jest produkt klienta, a praca tak synergiczna, że trudno odróżnić kto jest z której organizacji.  

Dlaczego patchworki są i będą?

Coraz częściej dochodzi do tworzenia się wirtualnych organizacji. Patchworkowe zespoły pracujące na jeden cel mogą być traktowane jako osobna firma, przed którą można stawiać cele.  

W polskich warunkach sytuacje idealne, wspomniane w slajdzie 4, zdarzają się rzadko. Cieszący się pełnym zaufaniem i posiadający wszelkie uprawnienia do samodzielnego i kompleksowego zarządzania projektem Product Owner to w naszych realiach unikat. 
Złożenie całej odpowiedzialności za realizację na barki jednej osoby wymaga zaufania. 

Typowe wyzwania patchworku 

Wnioski dotyczące organizacyjnego dopasowania trzeba zaczerpnąć z odpowiedzi na obszerny zestaw pytań, np.;  

Czy my w Cybercom umiemy zbudować taką strukturę zespołu, która odzwierciedli w jaki sposób pracuje organizacja klienta? Czy mamy niezbędną elastyczność?  

Według jakich metodyk pracujemy? Da się zarządzić metodyką i przez mechaniczne procesu zarządzić transformacją, ale czy da się zarządzić nastawieniem pracowników? 

Czy opieramy się o zarządzanie przez cele organizacji? Czy pracujemy na konkretne cele projektowe? 

Co stoi na końcu naszej współpracy? Czy chodzi tylko o to, żeby jedna strona zarobiła, a druga miała zrobione jak najtaniej?  

Czy ta współpraca nas wzmacnia? 

5 dysfunkcji do potęgi Ntej 

5 dysfunkcji zespołu w patchworku podniesione jest do potęgi Ntej, gdzie N jest zależne od ilości współpracujących przy projekcie wykonawców. 

Dysfunkcje w pracy zespołu patchworkowego wynikają z budowania dualizmu, „my vs. oni”  

Co to jest ten Dilts?

Model Diltsa pomoże nam zrozumieć właściwie wszystkich ludzi, którzy nas irytują w życiu. Pozwala na sprawdzenie, w którym miejscu nasze organizacje się spotykają, a w którym różnią – to, że w jednej firmie np. sekretarka robi kawę, a w drugiej wszyscy są ze sobą na Ty, ma niebagatelne znaczenie. Taka precyzyjna diagnoza jest niezmiernie ważna, bo jeśli różnice są zbyt duże, a firmy nie spotykają się choćby na poziomie wartości, to z takimi różnicami nie poradzi sobie nawet najlepszy project management.  

Jak to się ma do patchworku?

Zbieżność na poziomie wartości u partnerów jest o tyle ważna, że jeśli firma faktycznie organizuje się wokół tych wartości, to są to również wartości „z korytarza”, czyli takie, którymi kierują się jej pracownicy.   

Polska vs. Szwecja

Czyli przykład z naszego podwórka.  

Polacy zdecydowanie bardziej niż Szwedzi potrzebują wiedzieć co się będzie wydarzało w przyszłości. Różni nas także sposób prowadzenia biznesu – dla naszych zamorskich sąsiadów przyjemność czerpana z pracy jest znacznie ważniejsza niż dla Polaków, a struktury w firmach są zdecydowanie mniej hierarchiczne.  

Warto zwrócić uwagę na kategorię „masculinity”. Polski biznes jest znacznie bardziej „męski”, zorientowany na bycie najlepszym. Szwedzkie podejście cechuje „kobiecość”, czyli satysfakcja z tworzenia we współpracy oraz negocjacyjne podejście.  

Przeczytaj Hofstede Insights’ Analysis

Pomoce naukowe

Jakie pomoce naukowe można wytworzyć dla zespołu patchworkowego? 

– zrozumienie, że integracja najlepiej realizuje się przy pracy; tam, gdzie przedstawiciele różnych organizacji mają możliwość „zderzyć się głowami” 

team contract to coś, powinno zostać wytworzone przez zespól, nie nałożone z góry; dobry kontrakt powinien zawierać ustalenia dotyczące akceptowalnych i nieakceptowalnych zachowań (np. czy to jest ok, że podczas planowania sprintu członkowie zespołu nie robią notatek, albo w czasie spotkania są na telefonach) oraz uwzględniać i wyjaśniać różnice organizacyjne (np. kto zarządza urlopami, kto, w jakim zakresie i komu ma prawo udzielać feedbacku) 

– dążenie do szybkiej eskalacji pozwala na klarowne określenie map patchworku, czyli zidentyfikowanie wszystkich organizacyjnych struktur realnie uczestniczących w projekcie – a te, jak się okazuje, często są większe, niż się pierwotnie zdawało 

– czy wszystkie strony patchworku w codziennej pracy ekscytują te same rzeczy? 

wirtualna organizacja pozwala na traktowanie patchworkowego zespołu jako spójnej jednostki i pozwala na wytyczanie mu np. celów rocznych 

Przemyślenia 

Praca w zespole patchworkowym i zarządzanie takim wymaga dużej elastyczności, zaufania i głowy otwartej na negocjacje w obliczu różnic.  Każda struktura ma swojego przełożonego, którego warto zaangażować w patchworkowy zespół, żeby zapewnić sobie zrozumienie dla wyzwań, ale i możliwości stojących przed taką strukturą.  

Wróćmy tu do naszego króla, Jerzego I Hanowerskiego, którego zostawiliśmy zdumionego w zakładzie rzemieślnika tworzącego olśniewającej urody patchworki. Co usłyszał w odpowiedzi na swoje pytanie o przepis na idealny patchwork?

– Nie ma takiego przepisu, królu złoty, bo każdy patchwork wychodzi inaczej.  

About the Author: Jan Matulewicz

He has been associated with the IT industry in various roles since 2004. Technical documentation specialist, tester, java developer, team leader, project manager, line manager, product owner and finally – the Head of Software House. He is a graduate of Center of International Education at the Lodz University of Technology and Executive MBA at the University of Lodz.

He’s an enthusiast of technology in the service of humanity, information humanism and engineering of miracles. An occasional lecturer and personal development coach. He supports the theory of the world of good, work as a natural human need and the enrichment of societies.

Read the articles:

Let’s talk about the digital sustainability in your company!

  2020-04-01T13:29:12+00:0024 września, 2019|Uncategorized|1 Comment

  One Comment

  1. […] Dowiedz się więcej o tym jak pogodzić Agile z innymi metodykami pracy […]

  Leave A Comment

  Go to Top