Czy cyfryzacja jest tym samym co transformacja cyfrowa? Zrozum różnicę i zmniejsz ryzyko biznesowe tych projektów.

  • Transformacja cyfrowa opiera się na integracji technologii cyfrowych we wszystkich działach firmy, podczas gdy cyfryzacja jest skierowana na pojedyncze możliwości biznesowe. 

  • Wdrożenie zmian może być ogromną szansą na zyskanie przewagi konkurencyjnej, jak i zagrożeniem – dlatego należy stawiać na sprawdzonych partnerów biznesowych, którzy pomogą w przeprowadzeniu przez procesy, zarówno cyfryzacji jak i całościowej transformacji. 

  • Rozwiązania ko-kreacyjne ułatwiają współpracę z partnerami biznesowymi i zakładają wspólne tworzenie projektu – szycie go na miarę w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb firmy. 

  • Stawianie na zrównoważony rozwój cyfrowy zwiększa innowacyjność oraz konkurencyjność biznesu.  

Transformacja cyfrowa a cyfryzacja 

Często używa się tych dwóch pojęć wymiennie, co w praktyce może prowadzić do nieporozumień. Szwajcarski Instytut IMD określa transformację cyfrową jako: „radykalną zmianę organizacyjną, którą wykonują firmy przy użyciu nowoczesnych technologii, aby uzyskać większą wydajność biznesu”.  Idąc tym tropem, my w Cybercom dbamy o zaznaczenie rozróżnienia tych dwóch pojęć, definiując transformację cyfrową jako integrację technologii cyfrowych i procesów biznesowych w zakresie wszystkich działów przedsiębiorstwa – sprzedaży, obsługi klientów, produkcji, finansów, dystrybucji itd. Transformacja cyfrowa jest długim i skomplikowanym procesem, w przeciwieństwie do krótkich projektów w zakresie cyfryzacji, ukierunkowanej na pojedyncze szanse biznesowe. Dzięki cyfryzacji nowe produkty lub usługi oparte o technologie cyfrowe, a także już istniejące produkty poddawane są zmianie w celu uzyskania większej przewagi konkurencyjnej. W Cybercom naszym punktem wyjścia jest rozwój biznesu zwykle dzięki cyfryzacji właśnie. Świetnym przykładem zastosowania takich wdrożeń cyfrowych w naszym portfolio  są m.in.: rozwiązanie oparte na chmurze dla urządzeń medycznych Virtamed, Smart Helmet we współpracy z firmą Skanska czy doradztwo biznesowe dla firmy Husqvarna. To tylko niektóre z naszej rozbudowanej już bazy projektów w zakresie cyfryzacji. 

Read more

Read also ” Cloud operations – the technology supporting medical education in Virtamed simulators”

Read more

Szansa czy zagrożenie? 

Dla przedsiębiorstw z ugruntowaną pozycją rynkową, transformacja cyfrowa może więc okazać się zarówno szansą na zdystansowanie konkurencji, jak i zagrożeniem destabilizacji wewnętrznej w wypadku nieudanego wdrożenia lub utraty rynku na rzecz konkurentów w wypadku zaniechań lub opóźnień. Z kolei osobnym ryzykiem jest pojawianie się nowych podmiotów, wchodzących ze świata startupów. Nie bez powodu więc aż 32% członków zarządów największych przedsiębiorstw notowanych na międzynarodowych giełdach uważa, że ich przychody w ciągu kolejnych 5 lat zostaną zagrożone przez tzw. digital disruption. Odpowiedzią na to zagrożenie powinno być poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w ramach zwinnej cyfryzacji. Trzeba się uczyć na błędach innych, więc dbajmy o to, żeby ta przełomowa innowacja wyszła już z wewnątrz organizacji. Aby zapewnić swojej firmie umiejętnie przeprowadzony proces, warto zawsze zwrócić się o pomoc do doświadczonej firmy, która jako partner biznesowy będzie współtworzyć takie rozwiązania. W Cybercom zajmujemy się właśnie takimi projektami, przykładając wagę do tego, aby współpraca między zespołami IT oraz osobami odpowiedzialnymi za rozwój produktów czy usług była jak najwyższej jakości – od tego przecież w dużej mierze zależy sukces projektu. 

Rozwiązania ko-kreacyjne

Innowacja i szybkość zmian sprawiają, że firmy, aby pozostać konkurencyjne, nie mogą już polegać na własnych zasobach. Praca z partnerami wymaga jednak odpowiedniej strategii. Ko-kreacja to filozofia projektowania produktów oraz usług, czyli projektowania z ludźmi, przez ludzi i dla ludzi. W Cybercom skupiamy się na pomocy udzielanej klientom w celu osiągnięcia celu, zakładając, że zarówno klient jak i dostawca jest aktywnym uczestnikiem procesu. Takie podejście jest odwrotnością modelu, w którym klient zleca daną usługę lub nabywa już gotowy produkt. W ko-kreacji powstają rozwiązania szyte na miarę, mające dostarczyć jak najlepsze rezultaty. Aby przeprowadzić taki proces należy skupić się na celach a nie środkach, uaktywnianiu klienta, proponowaniu wartości adekwatnych dla danej firmy, wzajemnym dialogu i budowaniu relacji. Pytanie, jakie zawsze sobie stawiamy przy tego typu współpracy to nie: ‘co chce zrobić klient’, ale: ‘co możemy zrobić razem?’ Użycie powyższej metodologii działania wymaga chęci zaangażowania z obydwu stron oraz zaufania ze strony klienta, ale późniejsze efekty wynagradzają tę obopólną pracę.  

Cyfryzacja w kontekście zrównoważonego rozwoju

Bardzo często efektem udanej cyfryzacji są produkty czy usługi wspomagające realizację misji odpowiedzialnego biznesu. Jednym z naszych filarów działania jest wspieranie klientów w bezpośrednie wpisanie realizacji celów sustainability już w fazie projektowania nowych rozwiązań cyfrowych. Każdorazowo chcemy udowodnić, że efektem tych działań może być nie tylko ograniczenie negatywnego impaktu (poprzez zmniejszone użycie zasobów, energii itp.), ale również zwiększenie biznesu i uzyskanie przewagi konkurencyjnej. 

W Cybercom wierzymy, że nasze działania i projekty z zakresu cyfryzacji nie tylko mogą, ale wręcz powinny przyczyniać się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju  Agendy 2030, przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju biznesu klienta. Nawet jeżeli nie to jest pierwszą motywacją Klienta do przeprowadzenia projektu, współpraca z nami często dostarcza dodatkowej wartości w tym właśnie zakresie.  

Read more!

Read also or Sustainability Report 2017

Read more!

Co jest więc drogą do udanej cyfryzacji (rozumianej jako wykorzystanie szans biznesowych płynących z nowych technologii) lub pełnej transformacji cyfrowej (kiedy zmianie podlegają wszystkie procesy organizacji)? Gdybym miał zamknąć te rozważania w 3 krótkich sformułowaniach, byłoby to: strategiczne podejście, zwinna realizacja z zaufanym partnerem oraz wpisanie celu projektu w szerszy kontekst zrównoważonego biznesu. 

About the Author: Marcin Siech

Managing Director of Cybercom Poland. For over 20 years, he has been contributing to the dynamic development of the ITC sector in Poland.

Started his career as a programmer, then he served as a project manager, to become the managing director after few years – he was the first director of the department, then COO and finally the managing director at Cybercom Poland.
He joined the company in 2005. Given many years of experience on the market, he could not only observe its dynamic development, with emphasis on the telecommunications, mobile or automotive industry but also was an active participant in it.

Marcin holds an MBA (Towson University) diploma and is a graduate of the Politechnika Łódzka in the field of Information Technology.

Read the articles:

Want to talk? Go ahead!

    2019-09-20T22:13:50+00:00

    Leave A Comment

    Go to Top