Cybercom odpowiada na wezwanie liderów ONZ i zmierza do zerowej emisji CO2 w ujęciu netto

Materiał prasowy do dowolnego wykorzystania – wrzesień 2019

Cybercom zobowiązał się do wdrożenia wytycznych zmierzających w kierunku zerowej emisji CO2 w ujęciu netto. Firma obok 86 innych organizacji z całego świata odpowiedziała tym samym na wezwanie koalicji zawiązanej przez liderów ONZ, biznes i obywateli, by wnieść wkład w utrzymanie globalnego wzrostu temperatury w granicach 1,5°C powyżej poziomu z okresu przedindustrialnego. 

Proszę kliknąć, by pobrać materiał prasowy w pliku .docx

Rola cyfryzacji, jeśli chodzi o redukcję emisji gazów cieplarnianych, jest znacznie większa, niż sądzi większość ludzi. Cyfryzacja może znacznie przyczynić się do obniżenia emisji nie tylko dzięki zastosowaniu bardziej wyrafinowanych danych. Pośrednie, transformacyjne skutki cyfryzacji mają znacznie większy wpływ na przedsiębiorstwa i społeczeństwo. Pozwalają, na przykład, na dalsze ograniczenie emisji, a ponadto zapewniają, że znacząca część emisji nie będzie w ogóle konieczna – powiedział Niklas Flyborg, dyrektor zarządzający grupy Cybercom.

W czerwcu światowi przywódcy, w tym przewodnicząca Zgromadzenia Ogólnego ONZ María Fernanda Espinosa Garcés, CEO i Dyrektor Wykonawcza UN Global Contact Lise Kingo,  Sekretarz Wykonawczy Ramowej konwencji ONZ ds. zmian klimatu Patricia Espinosa, Sekretarz Generalny Międzynarodowej Izby Handlowej John Denton oraz rzecznik SDG Paul Polman, były dyrektor generalny Unilever, wspólnie napisali list otwarty skierowany do liderów biznesu. List ten dostępny jest tutaj.

W dokumencie wezwano dyrektorów do wyznaczenia swoim firmom ambitnych celów, zgodnych z raportem Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) z października ubiegłego roku. Raport ten stanowi podstawę naukową konieczności ograniczenia wzrostu globalnej temperatury do 1,5 °C powyżej poziomu z okresu przedindustrialnego.

Firmy zostały poproszone o ustalenie weryfikowalnych celów w ramach inicjatywy Science Based Targets (SBTi), która niezależnie ocenia cele redukcji emisji w stosunku do najlepszych praktyk naukowych.

Zbudowanie dobrze prosperującej gospodarki bezemisyjnej w ujęciu netto do 2050 r. wymaga transformacji o niespotykanym tempie i skali, przy zdecydowanym przywództwie biznesowym i inwestycjach w rozwiązania klimatyczne wspieranych przez ambitną politykę rządów.

Potrzebujemy konkretnych, realistycznych planów do 2020 r., aby zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 45% w ciągu następnej dekady, a do zera w ujęciu netto do 2050 r. Zmiana klimatu wymaga bezprecedensowego wysiłku ze strony wszystkich sektorów społeczeństwa, a przywództwo w biznesie wykazane poprzez ustanowienie celów naukowych na poziomie 1,5°C wyśle ​​mocne sygnały rynkowe, że staramy się znaleźć skalowalne i powtarzalne rozwiązania potrzebne do zabezpieczenia świata, w którym nikt nie zostaje w tyle – powiedział ambasador Luis Alfonso de Alba, Specjalny Wysłannik Sekretarza Generalnego ds. Szczytu Działań na Rzecz Klimatu ONZ i jeden z kluczowych zwolenników i promotorów kampanii.

Wśród 87 firm z całego świata, które podjęły podobne zobowiązanie, znalazły się obok Cybercom m.in. Danone, Nokia, Scania, L’Oréal czy Sodexo.

Proszę kliknąć, by pobrać materiał prasowy w pliku .docx
Proszę kliknąć, by pobrać grafikę
O Cybercom 
Cybercom jest firmą zajmującą się doradztwem technologicznym. Pomagamy naszym klientom w zwiększaniu ich konkurencyjności poprzez wykorzystanie szans, jakie stwarza świat połączonych cyfrowo urządzeń, ludzi i organizacji. Łączymy technologiczną ekspertyzę i głębokie rozumienie potrzeb biznesu. Dzięki temu dostarczamy innowacyjne i bezpieczne cyfrowo rozwiązania, wspierające postulaty zrównoważonego rozwoju.
Pracujemy w oparciu o zwinne metodyki zarządzania projektami. Oddajemy do dyspozycji klientów Innovation Zone, w której realizujemy 3-tygodniowe Proof of Concept. Dzięki takiemu podejściu nasi klienci mają możliwość szybkiej oceny efektów biznesowych planowanych innowacji przed decyzją o pełnej inwestycji. Naszym klientom proponujemy wartość dodaną w postaci optymalizacji ich projektów w kontekście ustanowionych przez ONZ 17 celów zrównoważonego rozwoju dla biznesu.
Jesteśmy częścią międzynarodowej Grupy Cybercom z główną siedzibą w Szwecji, zatrudniającej ponad 1200 osób. W Polsce (w Łodzi, w Warszawie i w Bydgoszczy) działamy już od ponad 20 lat i zatrudniamy ponad 300 inżynierów oprogramowania, architektów, oraz konsultantów specjalizujących się głównie w technologiach mobilnych i chmurowych. Posiadamy klientów w 21 krajach. Naszym większościowym udziałowcem jest Formica Capital – szwedzka spółka inwestycyjna, której strategicznym celem jest zbudowanie portfela inwestycyjnego w firmy wspierające cele zrównoważonego rozwoju, których rozwiązania mają pozytywny wpływ na otoczenie społeczne i środowisko.
Więcej informacji na: cybercom.com.

W razie pytań proszę o kontakt:

Arkadiusz Lorenc

Arkadiusz Lorenc

Cybercom Poland

  • ul. Hrubieszowska 2,
    02-304 Warszawa
  • +48 22 355 21 70
  • contact.poland@cybercom.com